Pasta sūtījumu tipi

 

Vēstuļu korespondence ar dokumentiem

Vēstuļu korespondence ar precēm

Pasta pakas

Svars

Līdz 2 kg

Līdz 2 kg

Līdz 20 kg Latvijā.

Uz ārvalstīm saskaņā ar Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatu.

Izmērs

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma, platuma un biezuma izmēru summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm.

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma, platuma un biezuma izmēru summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm.

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma un apkārtmēra summa nedrīkst pārsniegt 200 cm. Pakas garākā mala nedrīkst pārsniegt 105 cm

Saturs

Rakstveida paziņojumi

Sīki neplīstoši priekšmeti

Priekšmeti

 

 

Kādu sūtījuma veidu izvēlēties?

Vienkāršs sūtījums

Lētākais sūtījuma veids, bez izsekošanas un piegādes fakta apliecināšanas. Sūtījumu piegādā pastkastītē, ja izmērs to ļauj, vai pasta nodaļā, ja sūtījums ir lielāks.

Izsekojams sūtījums

Sūtījums ir izsekojams, ar piegādes fakta apliecinājumu. Sūtījumu adresātam izsniedz bez paraksta. To piegādā pastkastītē, ja izmērs to ļauj, vai pasta nodaļā, ja sūtījums ir lielāks.

Ierakstīts sūtījums

Sūtījumam ir piegādes fakta apliecinājums. To adresātam izsniedz pret parakstu (vai unikālo kodu). Sūtījumu, atkarībā no sūtījuma tipa, svara un izmēra, piegādā adresātam uz mājām, pakomātā vai pasta nodaļā. Adresāts sūtījumu var pāradresēt uz sev ērtāko saņemšanas vietu – mājām, pakomātu, Circle K degvielas uzpildes staciju vai citu pasta nodaļu.

Apdrošināts sūtījums

Sūtījums ir apdrošināts pret pazušanu, nolaupīšanu vai sabojāšanu. Apdrošinājuma summu nosaka sūtītājs. Sūtījumam ir piegādes fakta apliecinājums. To adresātam izsniedz pret parakstu (vai unikālo kodu). Sūtījumu, atkarībā no sūtījuma tipa, svara, izmēra un papildpakalpojumiem, piegādā adresātam uz mājām, pakomātā vai pasta nodaļā. Adresāts sūtījumu var pāradresēt uz sev ērtāko saņemšanas vietu – mājām, pakomātu, Circle K degvielas uzpildes staciju vai citu pasta nodaļu.

 

Papildpakalpojumi

Lielizmēra (iekšzemes pasta pakām)

Pieejams ierakstītām un apdrošinātām pasta pakām

Izvēlieties lielizmēra sūtījumu, ja tas pārsniedz pasta pakas maksimālo izmēru. Lielizmēra sūtījumiem maksimālais izmērs:

  • garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 450 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 200 cm.

Maksa: 50% apmērā no pasta pakas pārsūtīšanas maksas

Plīstošs

Pieejams ierakstītām un apdrošinātām pasta pakām

Izvēlēties plīstošu sūtījumu, ja saturs ir viegli plīstošs un piegādes laikā nepieciešama īpaša uzmanība. Iesaiņojiet paku atbilstoši tās svaram, formai un saturam, lai nodrošinātu tās saglabāšanu transportēšanas laikā, kā arī pievienojiet atzīmi Plītošs/ Fragile (plīstošas glāzes attēls).

Maksa: 50% apmērā no pasta pakas pārsūtīšanas maksas

Paziņojums par izsniegšanu

Pieejams ierakstītiem vai apdrošinātiem sūtījumiem

Sūtījumam tiek pievienota papildu veidlapa, uz kuras saņēmējs parakstās. Parakstītā veidlapa tiek nosūtīta sūtītājam pa pastu.

Maksa: 2,20 EUR iekšzemes sūtījumiem; 3,00 EUR pārrobežu sūtījumiem.

Pēcmaksas pasta sūtījums

Pieejams tikai apdrošinātiem iekšzemes sūtījumiem

Adresāts saņem sūtījumu tikai pēc tam, kad samaksājis sūtītāja norādīto summu. Iekasētā pēcmaksas summa tiek pārskaitīta sūtītājam saskaņā ar izvēlēto naudas pārveduma veidu – uz PNS kontu, uz kontu kredītiestādē vai ar pasta pārvedumu. Šīs summas apmērs nepārsniedz apdrošināšanas summu.

Maksa atkarībā no pārveduma veida:

  • uz PNS kontu - bez maksas
  • uz kontu kredītiestādē - 2 % no pēcmaksas summas, min. summa 4,00
  • ar pasta pārvedumu - 2,5 % no summas; min. summa 1,00