Jauna lietotāja reģistrācija

Paroles drošības līmenis:
Parolē jābūt vismaz 8 rakstzīmēm, vismaz vienam lielam, vienam mazam burtam un vienam ciparam